Białystok, Polen

Pharmazeutische Wissenschaften

Nauki farmaceutyczne

Unterrichtssprache: Polnisch Studium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Medizin, Gesundheitsversorgung
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Privacy Policy