Łódź, Polen

Gesundheitswissenschaften

Nauki medyczne

Unterrichtssprache: Polnisch Studium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Medizin, Gesundheitsversorgung
www webseite: doktoranckie.umed.pl
Nazwa szkoły doktorskiej: Międzynarodowa Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Privacy Policy