Bromberg (Bydgoszcz), Polen

Literaturwissenschaft

Literaturoznawstwo

Unterrichtssprache: Polnisch Studium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Geisteswissenschaften
Wydział Humanistyczny
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Privacy Policy