Bromberg (Bydgoszcz), Polen

Nauki o polityce i administracji

Unterrichtssprache: Polnisch Studium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Sozialwissenschaften
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Kontakt:

ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00
Privacy Policy