Kielce, Polen

Gesundheitswissenschaften

Nauki medyczne

Unterrichtssprache: Polnisch Studium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Medizin, Gesundheitsversorgung
www webseite: sd.ujk.edu.pl
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Privacy Policy