Kielce, Polen

Nauki chemiczne

Unterrichtssprache: Polnisch Studium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: exakte Naturwissenschaften, Umwelt
www webseite: sd.ujk.edu.pl
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Privacy Policy