Krakau (Kraków), Polen

Literaturwissenschaft

Literaturoznawstwo

Unterrichtssprache: Polnisch Studium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Geisteswissenschaften
Wydział Filologiczny
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska

Kontakt:

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel. (12) 662 60 14
Privacy Policy