Posen (Poznań), Polen

Architektur und Stadplanung

Architektura i urbanistyka

Unterrichtssprache: Polnisch Studium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Ingenieurwesen
Wydział Architektury
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Politechniki Poznańskiej
Privacy Policy