Warschau (Warszawa), Polen

Ekonomia i finanse

Unterrichtssprache: Polnisch Studium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Wirtschaft und Verwaltung
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska SGGW w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Privacy Policy