Warschau (Warszawa), Polen

Rolnictwo i ogrodnictwo

Unterrichtssprache: Polnisch Studium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei, Veterinärmedizin
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska SGGW w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. (48 22) 59 31 000
Privacy Policy