Warschau (Warszawa), Polen

Zootechnika i rybactwo

Unterrichtssprache: Polnisch Studium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei, Veterinärmedizin
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska SGGW w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Privacy Policy