Krakau (Kraków), Polen

Nauki chemiczne

Unterrichtssprache: Polnisch Studium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: exakte Naturwissenschaften, Umwelt
www webseite: phd.uj.edu.pl
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Privacy Policy