Krakau (Kraków), Polen

Nauki o kulturze i religii

Unterrichtssprache: Polnisch Studium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Geisteswissenschaften
www webseite: phd.uj.edu.pl
  • Beschreibung:

  • pl
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Privacy Policy