Krakau (Kraków), Polen

Nauki socjologiczne

Unterrichtssprache: Polnisch Studium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Sozialwissenschaften
www webseite: phd.uj.edu.pl
  • Beschreibung:

  • pl
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Privacy Policy