Lublin, Polen

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Unterrichtssprache: Polnisch Studium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Kunstwissenschaften
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UMCS
Privacy Policy