Rzeszów, Polen

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Unterrichtssprache: Polnisch Studium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Kunstwissenschaften
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim
Privacy Policy