Thorn (Toruń), Polen

Gesundheitswissenschaften

Nauki medyczne

Unterrichtssprache: Polnisch Studium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Medizin, Gesundheitsversorgung
www webseite: www.phd.umk.pl/
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Privacy Policy