Warschau (Warszawa), Polen

Nauki o bezpieczeństwie

Unterrichtssprache: Polnisch Studium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Schutz und Sicherheit
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Privacy Policy