Grünberg in Schlesien (Zielona Góra), Polen

Literaturwissenschaft

Literaturoznawstwo

Unterrichtssprache: Polnisch Studium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Geisteswissenschaften
www webseite: sd.uz.zgora.pl
Wydział Humanistyczny
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych
Privacy Policy