Warschau (Warszawa), Polen

Nauki o bezpieczeństwie

Unterrichtssprache: Polnisch Studium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Schutz und Sicherheit
Wydział Cybernetyki
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Wojskowej Akademii Technicznej imienia Jarosława Dąbrowskiego
Privacy Policy